Cách trồng và chăm sóc cây nhất chi mai

Hiện nay, trên thế giới có hơn 20 loại mai. Tại Việt Nam ngoài Mai Vàng được chọn trưng vào ngày Tết. Cây nhất chi mai cũng là loại mai được nhiều người yêu quý.