Kiểu tượng hình của bồn cảnh non bộ

Kiểu tượng hình trong chế tác non bộ là Kiểu núi này bắt chướ núi ngoài thiên nhiên . Do tạo hoá sinh ra mà chúng ta thường gǎp như. Hòn trống mái, hòn chông, hòn mâm xôi, hòn vọng phu… Lối chơi này là sự kết hợp giữa bồn cảnh sơn thuỷ và đá […]