Bộ sưu tập Bonsai đẹp của Bảo tàng Nghệ thuật Bonsai Omiya, Nhật Bản

Bộ sưu tập Bonsai đẹp của Bảo tàng Nghệ thuật Bonsai Omiya, Nhật Bản

bonsai-omiya-nhat-ban
TSUYAMAHINOKI (JAPANESE CYPRESS), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
TSUYAMAHINOKI (JAPANESE CYPRESS), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
KEYAKI (JAPANESE ZELKOVA), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
KEYAKI (JAPANESE ZELKOVA), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
YAMATSUBAKI (JAPANESE CAMELLIA), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
YAMATSUBAKI (JAPANESE CAMELLIA), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
KARIN (CHINESE QUINCE), IN JUNE, PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
GOYO-MATSU (JAPANESE FIVE NEEDLE PINE), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
GOYO-MATSU (JAPANESE FIVE NEEDLE PINE), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
YAMAMOMIJI (JAPANESE MAPLE), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
YAMAMOMIJI (JAPANESE MAPLE), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
YAMAMOMIJI (JAPANESE MAPLE), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
KARIN (CHINESE QUINCE), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
SHISHIGASHIRA (JAPANESE MAPLE), IN APRIL, PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
SHISHIGASHIRA (JAPANESE MAPLE), IN APRIL, PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
OMOI-NO-MAMA (JAPANESE APRICOT), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
OMOI-NO-MAMA (JAPANESE APRICOT), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
SHISHIGASHIRA (JAPANESE MAPLE), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
SHISHIGASHIRA (JAPANESE MAPLE), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
HIMERINGO (CHINESE CRAB APPLE), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
HIMERINGO (CHINESE CRAB APPLE), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
SHISHIGASHIRA (JAPANESE MAPLE), IN NOVEMBER, PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
SHISHIGASHIRA (JAPANESE MAPLE), IN NOVEMBER, PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
HIBAI (JAPANESE APRICOT), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
HIBAI (JAPANESE APRICOT), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
GOYO-MATSU (JAPANESE FIVE NEEDLE PINE), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
KEYAKI (JAPANESE ZELKOVA), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
KEYAKI (JAPANESE ZELKOVA), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
KEYAKI (JAPANESE ZELKOVA), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
KEYAKI (JAPANESE ZELKOVA), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
IWASHIDE (KOREAN HORNBEAM), PHOTO BY THE OMIYA BONSAI ART MUSEUM
Bạn thấy nội dung bài viết thế nào ?