Bộ sưu tập Bonsai của Bảo tàng Bonsai Luis Vallejo, Madrid

Hình ảnh Bộ sưu tập Bonsai đẹp của Bảo tàng Bonsai Luis Vallejo, Madrid

bonsai-luis-vallejo-madrid
FAGUS SYLVATICA (L.), ORIGIN: SPAIN, YAMADORI LUIS VALLEJO, 1989
FAGUS SYLVATICA (L.), ORIGIN: SPAIN, YAMADORI LUIS VALLEJO, 1989
DIOSPYROS VIRGINIANA
DIOSPYROS VIRGINIANA
GINKGO BILOBA
GINKGO BILOBA
ZELKOVA SERRATA
ZELKOVA SERRATA
CHAENOMELES JAPÓNICA (SWEET & NAK.)
CHAENOMELES JAPÓNICA (SWEET & NAK.)
ACER BUERGERIANUM (MIQ.), HIROSHI TAKEYAMA, JAPAN
ACER BUERGERIANUM (MIQ.), HIROSHI TAKEYAMA, JAPAN
FAGUS CRENATA (BLUME.), JAPAN. MANSEI-EN
FAGUS CRENATA (BLUME.), JAPAN. MANSEI-EN
ACER PALMATUM, VAR. ‘DESHÔJÔ (TUNB.), HIROSHI TAKEYAMA NURSERY, JAPAN
ACER PALMATUM, VAR. ‘DESHÔJÔ (TUNB.), HIROSHI TAKEYAMA NURSERY, JAPAN
PSEUDOCYDONIA SINENSIS (THOUIN), MASAHIKO KIMURA NURSERY, JAPAN
PSEUDOCYDONIA SINENSIS (THOUIN), MASAHIKO KIMURA NURSERY, JAPAN
RHUS SUCCEDANEA (L.), ORIGIN: SPAIN
RHUS SUCCEDANEA (L.), ORIGIN: SPAIN
ACER PALMATUM (TUNB.), HOTSUMI TERAKAWA, JAPAN
ACER PALMATUM (TUNB.), HOTSUMI TERAKAWA, JAPAN
Hình ảnh Bộ sưu tập Bonsai đẹp của Bảo tàng Bonsai Luis Vallejo, Madrid
CRATAEGUS
Bạn thấy nội dung bài viết thế nào ?