Bộ sưu tập của Bjorn Bjorholm, Japan

Bộ sưu tập cây bonsai đẹp của Bjorn Bjorholm, Nhật Bản.

Bạn thấy nội dung bài viết thế nào ?